Privacybeleid

Ancienne Belgique vzw (hierna afgekort “AB”) draagt zorg voor jouw privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

In onderstaande tekst leggen we uit hoe AB jouw persoonsgegevens verwerkt én gebruikt om jouw concertervaring zo optimaal mogelijk te maken.

WIE ZIJN WE?

AB is de verwerkingsverantwoordelijke.

VZW Ancienne Belgique
Anspachlaan 110
1000 Brussel
privacy@abconcerts.be

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wil opnemen, kan dit via bovenstaande contactgegevens.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE EN WAAROM?

AB Profiel
AB vraagt je een persoonlijk profiel aan te maken voor volgende diensten:

 • aankoop van een ticket
 • opnieuw downloaden van aangekochte tickets
 • aanvragen van een plaats op de wachtlijst
 • sturen van een herinnering voor ticketverkoop
 • het toevoegen van favoriete artiesten
 • het deelnemen aan wedstrijden 

Bij het aanmaken van een profiel vraagt AB jouw voornaam, familienaam, e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens hebben we nodig om jouw ticketaankoop tot een goed einde te brengen en jouw concertervaring zo veilig en optimaal mogelijk te laten verlopen. Om mobiliteitsinformatie op maat te kunnen voorzien, vragen we ook vrijblijvend jouw adres.

Af en toe stuurt AB jou communicatie om uit te leggen hoe je best jouw AB-profiel gebruikt. Je kan op elk moment jouw profielgegevens raadplegen en wijzigen via ‘Mijn AB’ . De gegevens voortkomende uit deze diensten worden voor maximaal 3 jaar bewaard uitgezonderd de aankoopgeschiedenis die gedurende 5 jaar wordt bewaard.

AB Nieuwsbrieven
Wanneer je je inschrijft op één van onze nieuwsbrieven, slaan we je e-mailadres op. Die gegevens gebruiken we om jou concerttips op maat te kunnen versturen. Jouw e-mailadres wordt veilig opgeslagen bij een derde partij, Mailchimp[1]  die instaat voor onze mailings. Voor de beveiliging van jouw data heeft AB een verwerkersovereenkomst met het gespecialiseerde bedrijf Mailchimp waardoor de veiligheid van je data contractueel verzekerd wordt op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules.


We sturen jou de AB-nieuwsbrieven alleen via Mailchimp als je hier expliciet de toestemming voor hebt gegeven die je op elk moment weer kan intrekken. Je kan op elk moment jouw nieuwsbriefvoorkeuren raadplegen en aanpassen via ‘Mijn AB’.

We houden bij welke mails we jou sturen en meten of je deze mails opent.  Op die manier zijn we zeker dat we jou relevante informatie sturen. In sommige gevallen meten we ook acties die voortkomen uit onze mails, zoals het aankopen van een ticket.

Ticketaankoop
AB houdt jouw aankoopgeschiedenis gedurende 5 jaar bij, maar zal nooit jouw kaartgegevens opslaan. Na aankoop van een ticket maken we jou automatisch fan van de artiest waar je een ticket voor hebt gekocht. Dit doen we om in de toekomst jouw concertervaring zo optimaal mogelijk te maken.

AB kan e-mails sturen met betrekking tot het concert waar je een ticket voor hebt gekocht. Deze e-mails sturen we in het kader van de uitvoering van een contract en zijn alleen bedoeld om jouw concertervaring te verbeteren.

Social Media
We gebruiken social media om te communiceren over onze evenementen en AB Nieuws in het algemeen. Soms zullen we antwoorden op comments die gericht zijn tot AB. Je ziet mogelijk ook advertenties van AB op social media, gebaseerd op jouw interesses.

Cookies
We maken gebruik van cookies om jouw website-ervaring voortdurend te verbeteren. AB gebruikt tracking cookies van sociale plugins en advertentiecookies. Hierdoor kunnen we gebruikers opsporen, of ze nu lid zijn van een sociaal netwerk of niet, met behulp van derde partij cookies voor bijkomende doeleinden zoals marketing en specifieke advertenties op maat en dit op basis van surfgedrag.
AB zal alleen first-party cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op de site te verbeteren. We doen dit door specifieke informatie over jou als gebruiker te bewaren, zoals de gekozen taal, de bezochte pagina's en de duur van de bezoeken.

Wat betreft cookies van derden  (third-party cookies): deze cookies worden aangemaakt en op je computer bewaard door een andere (derde) partij dan de website van de AB  die je bezoekt voor het bewaren van surfgedrag. Voorbeelden zijn sociale media zoals Facebook, maar ook Google Analytics. Dit is het systeem dat het meest wordt gebruikt om websitebezoeken te meten. Meer specifiek gaat het om:

 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • New Relic
 • Hotjar
 • Facebook (pixel)

Door dit privacybeleid te accepteren, geef je ons toestemming om cookies van derde partijen te gebruiken voor advertentie- en trackingdoeleinden.

Gegevens van derden
Mogelijk ontvangen we jouw persoonsgegevens via derde partijen. Dit gebeurt alleen als je hier expliciet de toestemming voor hebt gegeven die je op gelijk welk moment weer kan intrekken. Deze gegevens ontvangen van derden worden maximum gedurende 3 jaar bewaard. 

MET WIE DELEN WE JOUW DATA?

Bij het aankopen van een ticket worden jouw persoonsgegevens veilig doorgegeven aan Ticketmatic en Mailchimp als je onze mailings wil ontvangen. Deze verwerking gebeurt in het kader van de uitvoering van een contract en is nodig om jouw persoonlijk ticket te kunnen bezorgen.

Je e-mailadres en nieuwsbriefvoorkeuren worden veilig opgeslagen bij Mailchimp. Die gegevens hebben we nodig om jou concerttips op maat te kunnen versturen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze derden zijn concertorganisatoren, zaalhuurders van AB en bands die je emailadres opnemen in hun mailinglijsten om je concerttips en bandinformatie te versturen. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking. Je kan op elk moment je toestemming intrekken via ‘Mijn AB

Deze derde partijen (verwerkers) gebruiken deze gegevens voor tips over evenementen die niet noodzakelijk in AB plaats vinden.  Met deze verwerkers maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere derde partijen zonder jouw toestemming.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

HOE HOUDEN WE JOUW GEGEVENS VEILIG?

We vinden het erg belangrijk dat jouw persoonlijke gegevens goed worden beschermd. Vandaar dat we dan ook de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om je persoonsgegevens adequaat te beschermen. We gebruiken hiervoor methodes die standaard zijn bij het verzamelen en bewaren van een grote hoeveelheid persoonsgegevens, inclusief het gebruik van Transport Layer Security (TLS) om informatie te versleutelen tijdens het verzenden van data via internet. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is volledig veilig, dus AB kan de absolute veiligheid niet garanderen. Je accountinformatie wordt beveiligd door een wachtwoord, waarvan we je aanraden van dit zorgvuldig te kiezen en het wachtwoord ook te voorzien van getallen en leestekens.

WELKE RECHTEN HEB JE ?

Als gebruiker heb je ook een aantal rechten die betrekking hebben op jouw persoonsgegevens. Als je een van die rechten wil inroepen, dan kan je jezelf best rechtstreeks tot AB richten door een e-mail te sturen naar privacy@abconcerts.be of je voorkeuren aanpassen via onze website. Wij geven hier zo spoedig mogelijk gevolg aan en uiterlijk binnen de 30 dagen.

-      Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.

-      Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting

-      Recht om klacht in te dienen: indien je van mening bent dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (Gegevensbeschermingsautoriteit).

-      Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken wanneer hij of zij in het verleden zijn of haar toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.

-      Recht op bezwaar: je hebt steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als dit gebeurt zonder je toestemming en de verwerking niet op een andere basis moet gebeuren zoals de uitvoering van een contract of naleving van een wettelijke basis.

-      Recht op beperking van de verwerking: je beschikt over het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

-      Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen van ons en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Je kan op elk moment jouw persoonsgegevens en mailingvoorkeuren controleren en wijzigen via ‘Mijn AB'.

AB HOUDT JE OP DE HOOGTE VAN AANPASSINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID

AB zal dit privacybeleid in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijziging in de privacywetgeving. 

AB zal je steeds informeren via onze website of via onze gebruikelijke communicatiekanalen van elke inhoudelijke wijziging van een verwerkingsactiviteit. Indien de privacywetgeving dit vereist, zullen wij jouw toestemming vragen voor gewijzigde of nieuwe verwerkingsactiviteiten.  

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om je surfervaring makkelijker te maken, om sociale mediafuncties te bieden (zoals het vertonen van YouTubevideo’s) en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde sociale media-, en analysepartners.
Meer informatie